Sora, soramurske ja hiekka


Soramurske (SrM) on kiviainesta, joka on valmistettu murskaamalla soraa (vallitseva raekoko 4–120 mm) ja seulomalla siitä haluttu lajite. Soramurskeessa on rakeita, joissa on kokonaan tai osittain murtopinnat, sekä rakeita, joissa on kokonaan luonnonpinnat. Toimitamme soraa, soramurskeita ja hiekkaa kymmenestä yläsavolaisesta soranottoalueesta. Kiviaineksillamme in standardin EN 13242 mukainen CE -merkintä AoC -luokan 4 vaatimusten mukaisesti.

CE-merkintä ja suoritustasoilmoitukset (DoP)
Euroopan unionin rakennustuoteasetus edellyttää, että rakennustuotteet pitää olla CE-merkittyjä harmonisoitujen tuotestandardien mukaisesti ja niistä pitää olla saatavilla asetuksen mukainen suoritustasoilmoitus (DoP eli Declaration of Performace). CE-merkintä tarkoittaa, että kunkin tuotteen valmistusprosessi täyttää sen tuotestandardin määräykset tuotteen valmistuksen, testauksen ja toimituksen osalta.

CE-Merkit

Kyhäys DoP KaM 2014-07-06-0-32
Kyhäys DoP KaM 2014-07-06-0-56

Linkokangas DoP 2013-05-1-0-16
Linkokangas DoP 2013-05-1-0-30
Linkokangas DoP 2013-05-1-0-56

Rajala DoP KaM 2014-07-06-0-16
Rajala DoP KaM 2014-07-06-0-32
Rajala DoP KaM 2014-07-06-0-56
Rajala DoP KaM 2013-01-07-0-56