Referenssit

Vastaava työnjohtaja Reijo Ronkainen, käytännön kokemus v 1992 lähtien.
Työmaahenkilöstö, käytännön töissä kokemusta 20 vuotta.
Reijo Ronkainen / Arto Kauppinen hyväksytyt muoviputkien sähkö/puskuhitsaus pätevyys.
Sisäinen Laatu ja Ympäristö laataukäsikirja perustuen EN ISO 9001 ja EN ISO 14001 standarteihin / ei auditoitu.
Työntekijöillä kaikkilla Tieturva 1 kortti, lisäksi vastuuhenkilöillä tieturva 2.
Yrityksemme kiviaineksille on tulossa kevään 2013 aikana CE-hyväksynnät.
Noudatettava työehtosopimus: Maa- ja vesirakennusalan työehtosopimus.

Referenssit 2016
Tornator Oyj, teiden sorastuksia
Mikko Väisäsen navettarakennustyömaan maa-ainestoimitukset ja kaivut
Rapis Oy:n rivitalonrakennustyömaan maa-ainestoimitukset ja kaivut
Lapinmäentien/Viertotien, perusparannus, Sonkajärven kunta
Raudanjoen pumppaamon saneeraus
Kangaslammin hiihtokeskuksen lumetusjärjestelmän rakentaminen pohjatöineen
Sonkajärven kunnan sadevesiviemäröinnin korjaus, Kauppilantie, Siikalampi

Referenssit 2015
Sadevesiviemäröinnin korjaus, Sonkajärven kunta, taajama-alue
Paineviemäri Hynylän jätevedenpumppaamo-puhdistami, Sonkajärven kunta
Haukilammen uusjakokunnan salaojasoratoimitukset
Puitesopimus työkoneet ja kuljetuvälineet, sonkajärven kunta 1.6.2015-30.4.2017
OTSO Metsäpalvelut, teiden sorastuksia
Tornator Oyj, teiden sorastuksia
Metsähallitus, teiden sorastuksia
Sotkamon kunta, yksikköteiden sorastuksia
Ylä-Savon Golfseura ry, golfkentän hienohiekoitus
Vapo Oy, louhetoimitukset Pappilansuo Sukeva

Referenssit 2014
Ahomäentien perusparannus
Soinjoen VOK, jätevesijärjestelmä, 70 taloutta
Mainuan VOK, jätevesijärjestelmä, 93 taloutta

Referenssit 2013
Levälahti-Purola yks.tien peruskorjaus
Hankamäki-Riomäki yks.tien perusparannus
Metsähallituksen teiden murskeiden toimitus ja teiden peruskorjaus ja rakennus
Jari Heiskasen navettarakennustyömaan maa-ainestoimitukset

Referenssit 2012
Kiltuanmäki-Korppikangas peruskorjaus
Kuikan metsäautotien peruskorjaus
Metsähallituksen teiden murskeiden toimitus ja teiden peruskorjaus ja rakennus
Päsmärinkosken tien peruskorjaus/Tornator
Välimäen kosteikon rakennus
Hingunniemen lantalan maanrakennustyöt
Metsäkeskuksen teiden materiaalitoimitukset
Siltojen maanrakennustyöt / Destia

Referenssit 2011
Kontion yksikkötien peruskorjaus/materiaalitoimitus
Metsähallituksen teiden murskeiden toimitus ja teiden peruskorjaus ja rakennus
Metsäkeskuksen teiden materiaalitoimitukset
Mansikkavirran koulun maalämmön rakentaminen
Mustalinnun tie peruskorjaus
Rehvon yksikkötien peruskorjaus
Siltojen maanrakennustyöt / Destia

Referenssit 2010
Kiltuan yksikkötien peruskorjaus
Kukkopuron yksikkötien peruskorjaus
Lyyran yksikkötien peruskorjaus
Metsähallituksen teiden murskeiden toimitus ja teiden peruskorjaus ja rakennus
Metsäkeskuksen teiden materiaalitoimitukset
Ranhuusin tien kunnallistekniikan rakentaminen / sonkajärvi
Rehvon yksityistien peruskorjaus
Sukevan kivikoulun maanrakennustyöt
Vuohimäen yksityistien peruskorjaus
Ihotunpään yksityistien peruskorjaus
Pentanniemen yksityistien peruskorjaus
Siltojen maanrakennustyöt / Destia
Iskolan navetan maanrakennustyöt/sv

Referenssit 2008-2009
Vapon turvetuotantoalueiden teiden materiaalitoimituksia
Hiekoitushiekan toimituksia /destia
Kelirikkokorjauksia (destia
Metsäkeskuksen teiden materiaalitoimitukset
Sonkajärven Kunta , Koskelontien kunnallistekniikka, kadunrakentaminen
Destia Oy , aliurakoisijana Nissilä-Iisalmi siirtovesilinjalla 13 km, kaivu/peitto/hitsaukset/kaivojen asennus
Sonkajärven Kunta , Koskelontien / pihlajatien kunnallistekniikka, kadunrakentaminen
Sonkajärven Kunta , Siikalampi 3 , kunnallistekniikka, kadunrakentaminen
Alajärven vesiosuuskunta , vesijohtoverkoston laajennus
Aittokosken vesiosuuskunta, linjaston korjaus / venttiilit
Kauppilanrannan Vesiosuuskunta , vesijohtoverkoston laajennus
Vaarankylän vesiosuuskunta ; vesijohtoverkoston laajennus